سادیسم

1مطلب موجود می باشد.
اختلال سادیسم
اختلالات جنسی

اختلال سادیسم چیست؟


سادیسم سادیسم از جمله دیگر اختلالاتی‌ست که امروزه بارها و بارها شنیده‌ایم. این نوع از اختلال به وضعیتی اطلاق می شود که فرد با قرار گرفتن تحت…