افزایش وزن

1مطلب موجود می باشد.
سلامت روان

آیا تمام داروهای دو قطبی باعث افزایش وزن می شوند؟


اختلال دوقطبی با بعضی از داروها قابل درمان است. برخی از این داروها می توانند اشتهای شما را افزایش دهند یا باعث تغییر در متابولیسم شما شوند…