اضافه وزن

1مطلب موجود می باشد.
حقایقی درباره اضافه وزن و چاقی
سبک زندگی

حقایقی درباره اضافه وزن و چاقی


اضافه وزن و چاقی اضافه  وزن و چاقی پنجمین خطر عمده  برای مرگ و میر های جهانی می باشند . هر ساله  حداقل ۲.۵  میلیون  نفر به…