روز: ۱۰ شهریور ۱۳۹۹

1مطلب موجود می باشد.
سفلیس چیست؟ انواع، تشخیص و درمان
بیماری های مقاربتی

سفلیس چیست؟ انواع، تشخیص و درمان


سفلیس چیست؟ اگر به شما بگوییم یک نوع بیماری مقاربتی وجود دارد که مستقیما مغز را نشانه می‌رود آیا باور می‌کنید؟ حتی این نوع از بیماری میتواند…